Apakian Stub No 2kedayan.org Apakian Stub No. 2

Created on 02nd March 2006

Last Modified on 29 Jan 2007.
Susunan Standard Penulisan
di Kedayan Apakian?

1. Fonetik
2. Variasi Ejaan
3. Kata asal
4. Asal kata
5. Deskripsi
6. Contoh
7. Variasi makna

A
a aa agas aing akaa alun-alun
amaa ambit ambun ambutan
ampas
amping ampus amput ancak
ancat ancat-ancat ancayak angka
angkak angkal angkal-angkalan
angkis angkut angkut-angkut
anu anyam ayuk

B
babat bah bahai bahulu
balan-balan
balanga balida baling balingkasa
baliung balukaa bamban
bambangan lht. mambangan
bangang bangas bangkak
bangking bangkutut lht. mangkutut
bantutu lht. bintutu
bapaling lht. paling
basaa
basi
basing
batak
bauta bini-bini lht. bini
katutu
kulintutu
masipun
pabini
sangapun
amaa
ambung
ancayak
andam
bintutu
biut
bulaa
buli-buli
buluh
bungol
buntak
buting
butuh
butul

C
caangin cacak cicak

D
dalak damit dangan dano
dui nduui

G
galang-galang
galap
gasing
gauk
giin
giuk
gundik
gusi

H
hacut
hagimat
hilap
hinggan
hinggap
hingo
hintu hintu-hintu
hiu
humbalang
humbut
hunjaa
hunjo

I
igin
ikalas ikhlas
impas
indahau lht. kalindahau
ingau
ingau
ipaa
ipang

J
jaat
jajal
jalama jilama
jalingaan
jambil
jamu jampias
jamu ujaa
jaumbun
jua
jualan jual
jugul
junjung

K
kaang
kaas
kaau
kaawai
kacau kaing kaing lihie
kais
kait takang kait batakang
kalang kalang tahi kalang kapa
kambayau
kambing
kanang takanang
kantam
kanyat kanyat-kanyat
payang kapayang
kataa kataa-kataa kajaa kajaa-kajaa kataan
kating
katupang
kauhai
kauk
kiai alis kiai daun
kian ia kian
kidum takidum takidum-kidum _ siung papat
kinjat
kuali talinga kuali
kuamut kuamut-kuamut
kubo
kuis
kulambu kalambu kuliangga
kulimpapa
kulimpapat
kulintutu
kumpiutaa
kuus

L
lamak
labab
labang
labik
laik
lakak lakak-lakak
laku
lambut
lampuh
lancudik cancudik
langai
langit
lasuk
lasung lasung pipit
layah layah-layah
liging maliging
lihie lihii
lima
limbu
limpang
limpas
linggaa
lingkaa
lintah
luak
luncat luncat-luncat
luncit
lupak
lusie balusie
luyah maluyah

M
pahat mahat maaitam malamai timpus manimpus
matasan matuha
matusin bubut mbubut minyak minyak gas minyak basupa

N
taha naha
nandung naung kaakas ngaakas

O
oang

P
paimpan impan
padi padi asas pahingan pahit liuu lio liu pacul
pacula palak palat tahipalat tahi palat
paling paling-paling bapaling
paluh
palupuh
pampan
pananggalan
pandik
pangaii bapangaii
pantaa pantaan
pantai
patam
patas
paya
payau
payuk
piasau
piat
picula pacula
pilajau
pilasit
pinjauan pinjawan
pinyaam
pinyangat
pipih
pitunduk
puagam
pudul
pupuh palupuh

S
sa buting sabuting
sabai saabai saabai-saabai sabai-sabai
sabo
sagang
sakak
saki
salang
salok saluk
salua
samak
sambat
samut sanayan isnin sandi
sangal bosan santul
sapat sapit
sasaii sasal manyasal disasal-sasal (akan) sauja
saut siau
siaung siaong
sibai
sidal sigung
siih siih hutan
siing
sila
silu ngilu
simpaa
sinapang
singit
singsoo
sinting suak
suapit
suga-suga
sukang
sumbing
sumbu
sungai
suok
supa
supan
susu
suun

T
ta
tabak
tabal
tabas
tabaus tabaus dahang
tabuan
taipas
takiding
takul
kulup takulup
kusap takusap
takuuk talaga
talimbu
tampaik manampaik nampaik
pangaii bapangaii
tanduk
tangah
tangkal
tapuk
tatas
tihaap
tido
timpus manimpus
tingkai
tua
tubal
tungau
tutut
tuuk-tuuk
tuut

U
ucing
ujaa ujaamu jamu
ulat-ulat
umah
umbia
umpil


This page is brought to you by Arimi Sidek, Kedayan.Org WikiApakian? Project Founder. 2006-2015.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License